A survey for building houses of gratitude

A survey for building houses of gratitude

 •   20/07/2021 03:16:07 PM
 •   Viewed: 302
 •   Feedback: 0
The visit of Ambassador of Korea to Vietnam in Quang Tri province (March 30, 2021)

The visit of Ambassador of Korea to Vietnam in Quang Tri province (March 30, 2021)

 •   05/04/2021 03:37:35 PM
 •   Viewed: 420
 •   Feedback: 0
1

Food Festival 2020

 •   24/12/2020 02:14:05 PM
 •   Viewed: 319
 •   Feedback: 0
hmh

The Steering Committee of Plan International in Quang Tri

 •   26/06/2020 09:45:30 AM
 •   Viewed: 206
 •   Feedback: 0
Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh, từ ngày 17/6 - 18/6/2020, đoàn công tác BCĐ chương trình Plan quốc tế tỉnh Quảng Trị do Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Đức Quang - Phó Trưởng BCĐ Plan tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động dự án tại hai huyện Đakrông và Hướng Hóa. Cùng tham gia đoàn công tác có ông Phan Đình Hiệp, Quản lý vùng dự án Plan tỉnh Quảng Trị và các cán bộ, nhân viên Văn phòng dự án Plan Quảng Trị.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second