Quy trình dịch vụ bưu chính công ích

I. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


II. MÔ TẢ CHI TIẾT QUY TRÌNH

1. Quy trình dịch vụ 1 chiều (Bưu điện nhận kết quả thủ tục hành chính tại các quầy của Trung tâm HCC để chuyển trả cho người dân nếu người dân có yêu cầu):
Bước 1: Công dân/tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan hoặc đến Trung tâm HCC để nộp hồ sơ.
Bước 2: Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ để chuyển Bộ phận xử lý để xử lý hồ sơ.
Bước 3: Bộ phận xử lý kiểm tra thông tin hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình lãnh đạo phê duyệt, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu công dân/tổ chức cập nhật bổ sung.
Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt thì chuyển cho Bộ phận xử lý để tiếp tục xử lý, trường hợp hồ sơ đã duyệt thì chuyển cho Trung tâm HCC để vào sổ và giao cho bưu điện.
Bước 5: Nhân viên Bưu điện nhận Kết quả từ các Quầy của Trung tâm HCC, ký vào sổ giao nhận
Bước 6: GDV tiến hành kiểm tra, cập nhật dữ liệu vào phần mềm Bưu chính chuyển phát và đóng chuyển.Cập nhật thông tin vào phần mềm dịch vụ công nếu hồ sơ đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Bước 7: Bộ phận khai thác, vận chuyển của Bưu điện khai thác, vận chuyển bưu gửi đến khâu phát.
Bước 8: Bưu tá tiến hành phát trả kết quả hồ sơ đến địa chỉ người dân, cập nhật thông tin phát lên phần mềm Bưu chính chuyển phát, thông tin phát lên phần mềm dịch vụ công nếu hồ sơ đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

2. Quy trình dịch vụ 2 chiều (Bưu điện nhận hồ sơ từ địa chỉ người dân/ tổ chức hoặc tại địa điểm cung cấp dịch vụ để chuyển cho bộ phận 1 cửa và sau đó nhận kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa để chuyển trả cho người dân):

Bước 1:Công dân/tổ chức yêu cầu nhận hồ sơ tại địa hoặc đến điểm cung cấp dịch vụ Bưu điện nộp hồ sơ.
Bước 2: Nhân viên thu gom của bưu điện đến nhận hồ sơ tại địa chỉ của người dân/tổ chức hoặc tiếp nhận tại giao dịch.
Bước 3: GDV tiến hành kiểm tra, cập nhật dữ liệu vào phần mềm Bưu chính chuyển phát và đóng chuyển.
Bước 4: Bộ phận khai thác, vận chuyển của Bưu điện: khai thác, vận chuyển bưu gửi đến khâu phát.
Bước 5: Bưu tá phát trả kết quả hồ sơ đến Trung tâm HCC, cập nhật thông tin phát lên phần mềm Bưu chính chuyển phát.
Bước 6: Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ để chuyển Bộ phận xử lý để xử lý hồ sơ.
Bước 7: Bộ phận xử lý kiểm tra thông tin hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình lãnh đạo phê duyệt, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu công dân/tổ chức cập nhật bổ sung.
Bước 8: Lãnh đạo phê duyệt hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt thì chuyển cho Bộ phận xử lý để tiếp tục xử lý, trường hợp hồ sơ đã duyệt thì chuyển cho Trung tâm HCC để vào sổ và giao cho bưu điện.
Bước 9: Nhân viên Bưu điện nhận Kết quả từ các Quầy của Trung tâm HCC, ký vào sổ giao nhận.
Bước 10: GDV tiến hành kiểm tra, cập nhật dữ liệu vào phần mềm Bưu chính chuyển phát và đóng chuyển. Cập nhật thông tin vào phần mềm dịch vụ công nếu hồ sơ đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Bước 11: Bộ phận khai thác, vận chuyển của Bưu điện: khai thác, vận chuyển bưu gửi đến khâu phát.
Bước 12: Bưu tá tiến hành phát trả kết quả hồ sơ đến địa chỉ người dân, cập nhật thông tin phát lên phần mềm Bưu chính chuyển phát, thông tin phát lên phần mềm dịch vụ công nếu hồ sơ đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây