Hội nghị tổng kết Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 và giao ban công tác PCPNN năm 2020

Thứ sáu - 18/12/2020 16:30
Sáng ngày 18/12/2020, tại khách sạn Sài Gòn - Đông Hà, Tp. Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 và giao ban công tác PCPNN năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị chủ trì Hội nghị. Hội nghị với sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện Trung tâm Hành động bom mìn Việt Nam (VNMAC), các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), các nhà tài trợ quốc tế, các chuyên gia, quản lý các tổ chức PCPNN có văn phòng và có chương trình hợp tác với tỉnh, Thường trực HĐND, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh và cơ quan truyền thông, báo chí địa phương.
Hiện nay có 33 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 24 tổ chức quốc tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có 12 văn phòng tổ chức, văn phòng dự án tại tỉnh. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh đều được Cục Ngoại vụ thuộc Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký hoạt động tại địa bàn theo quy định. Trong năm 2020, tỉnh Quảng Trị vận động, tiếp nhận 73 khoản viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị kinh phí thực hiện khoảng 54,427 triệu USD gấp 2,21 lần về số lượng chương trình, dự án và tăng 9,5 lần về tổng giá kinh phí cam kết so với năm 2019. Có 83 khoản viện trợ đang triển khai thực hiện với tổng kế hoạch vốn năm 2020 là: 19,596 triệu USD trong đó vốn viện trợ không hoàn lại: 19,453 triệu USD, vốn đối ứng: 0,143 triệu USD; tăng 22% về số lượng khoản viện trợ và tăng 19,3% về kế hoạch vốn. Trong đó đã tiếp nhận 30 khoản viện trợ khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị giải ngân ước đạt 1,260 triệu USD.
 
Riêng lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2016-2020 có 07 tổ chức, dự án PCP hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại đã vận động được trong 04 năm qua (tháng 10/2016-10/2020) đạt gần 65 triệu USD với 57 dự án và viện trợ phi dự án. Giá trị cam kết cho giai đoạn 2016-2020 là 36 triệu USD, giá trị giải ngân là 32 triệu USD đạt 89%.

Trong giai đoạn này, thực hiện Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2025, Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh đã giúp UBND tỉnh chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn tỉnh đạt được các kết quả đáng kể như: 96.895.087 m2 diện tích đất bị ô nhiễm đã được rà phá; 142.018 bom mìn, vật nổ các loại được thu gom và xử lý an toàn; 5.467 nhiệm vụ xử lý lưu động theo yêu cầu của người dân qua số điện thoại khẩn; 565.840 lượt học sinh và người dân đã được tiếp cận với 13.023 lượt hoạt động giáo dục phòng tránh bom mìn từ các chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ tài trợ, xây dựng và triển khai bộ tài liệu tích hợp giáo dục phòng tránh bom mìn ở cấp tiểu học; điều tra, khảo sát, xây dựng và cập nhập dữ liệu người khuyết tật nói chung và nạn nhân bom mìn nói riêng vào phần mềm quản lý, thực hiện nhiều sáng kiến nhằm hỗ trợ 240 lượt nạn nhân bom mìn và người khuyết tật cải thiện sinh kế, tái hòa nhập cộng đồng; ban hành Sổ tay lồng ghép hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.

PCT Hoang Nam phat bieu khai mac HN bom min
Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh khẳng định hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu đánh giá kết quả đã đạt được của 5 năm thực hiện chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2016-2020. Thảo luận, chia sẻ các sáng kiến, kết quả nổi bật tại một số địa phương, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất về chủ trương, giải pháp để triển khai có hiệu quả hơn Chương trình hành động KPHQBM sau chiến tranh của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Đánh giá lại cơ chế phối hợp giữa các ngành, địa phương, các tổ chức phi chính phủ  trong quá trình xúc tiến, vận động, triển khai các chương trình, dự án. Đánh giá hiệu quả và những tác động của các chương trình, dự án đối các đối tượng can thiệp. Định hướng cho công tác PCPNN năm 2021 và những kiến nghị đề xuất để công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài có hiệu quả hơn, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Sau khi nghe báo cáo và tham luận của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm, sáng kiến, kết quả nổi  bật trong hợp tác thực hiện các chương trình, dự án hợp tác phi chính phủ nước ngoài nói chung và công tác khắc phục hậu quả bom mìn nói riêng trên địa bàn tỉnh; đồng thời cùng nêu ra các khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất các chủ trương, giải pháp để triển khai có hiệu quả hơn Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của tỉnh cũng như các chương trình, dự án hợp tác PCPNN trong giai đoạn tiếp theo. 

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành TW, sự giúp đỡ quan trọng của các nhà tài trợ, những đóng góp hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; ghi nhận sự hợp tác và phối hợp của các cơ quan, địa phương trong tỉnh đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức, các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định rằng, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, tỉnh Quảng Trị vẫn còn đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức như tình trạng ô nhiễm bom mìn, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... Trong điều kiện nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương còn hạn chế, sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức PCPNN tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng giúp tỉnh Quảng Trị đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện mọi mặt đời sống của người dân, trong đó có mục tiêu hướng đến là tỉnh đầu tiên trong cả nước an toàn không còn nguy hiểm của bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh. Hội nghị đã thống nhất những định hướng hoạt động trong Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2021-2025 và quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra để nâng cao hiệu quả hợp tác quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2021 và các năm tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trên cơ sở các định hướng ưu tiên trong Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 của BCĐ KPHQBM sau chiến tranh tỉnh để tập trung các nguồn lực và có các hoạt động cụ thể để sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Khen thuong tao the ca nhan tai HN bom min
Trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị

Nhân dịp này, 06 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu của các tổ chức PCPNN, các cơ quan và địa phương đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2016-2020.

Nguồn tin: HTQT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây