Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Thứ hai - 03/04/2017 10:34
Sáng ngày 03/04/2017, Sở Ngoại vụ đã tổ chức trang nghiêm Nghi lễ chào cờ với sự tham gia của toàn bộ CBCC và người lao động thuộc Sở Ngoại vụ.
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, bắt đầu từ tháng 03/2017, Sở Ngoại vụ đã thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tiên và duy trì hoạt động này đi vào nề nếp, hiệu quả vào thứ Hai, tuần đầu tiên của các tháng. 

Với mục tiêu giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân cho cán bộ đảng viên, công chức, đoàn viên thanh niên và người lao động Sở Ngoại vụ; đồng thời tạo khí thế để bắt đầu một tuần làm việc mới với ý thức trách nhiệm cao, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ nhằm đưa nghi thức trở thành một hoạt động bài bản, thường xuyên. Nghi lễ chào cờ gồm có chào cờ; hát Quốc ca; sinh hoạt chính trị dưới cờ gồm một trong những nội dung: kể một câu chuyện về tấm gương tư tưởng phong cách của Bác, trên cơ sở câu chuyện liên hệ những việc làm của cơ quan, đơn vị, cá nhân gắn với nhiệm vụ được giao, biểu dương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo cáo, thông tin sự kiện nổi bật tình hình thời sự trong nước và Quốc tế liên quan hoạt động đối ngoại; Triển khai ngắn gọn nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cơ quan đơn vị; định hướng tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động.