Kết quả nổi bật công tác đối ngoại và thu hút các nguồn vốn nước ngoài sau 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị

Thứ năm - 05/03/2020 08:55
Ngày 01/7/1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, trở về với tên gọi thân thương với bộn bề khó khăn và thách thức. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành; sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm chính trị cao, sau 30 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Quảng Trị đã vươn lên mạnh mẽ và đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực.
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm kỷ niệm 25 năm thành lập cơ quan đối ngoại tỉnh Quảng Trị
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm kỷ niệm 25 năm thành lập cơ quan đối ngoại tỉnh Quảng Trị

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của tỉnh sau 30 năm lập lại, công tác đối ngoại đã đạt một số thành tựu đáng khích lệ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, trong đó, nổi bật là các thành tựu sau:

Thứ nhất, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, quan hệ hữu nghị hợp tác được mở rộng.

Quan hệ giữa tỉnh Quảng Trị với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được tăng cường. Tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đại sứ quán các nước: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Phần Lan, Hàn Quốc, Thái Lan, Italia…và các tổ chức quốc tế như: Cơ quan hợp tác quốc tế JICA/Nhật bản, KOIKA/Hàn Quốc, Ngân hàng phát triển Châu Á/ADB… Đến nay Quảng Trị đã có quan hệ với trên 10 đơn vị hành chính đồng cấp của nước ngoài, gần 50 tổ chức Phi Chính phủ quốc tế và Liên Chính phủ. Số lượng khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị ngày càng tăng.      

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) tiếp tục được gìn giữ, phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, công tác Biên giới; trao đổi đoàn các cấp giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) được duy trì và thực hiện thường xuyên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong công tác đối ngoại của tỉnh Quảng Trị từ trước đến nay. Các hoạt động hợp tác với các tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, các địa phương có nhiều điểm tương đồng của các nước trong khu vực tiếp tục được mở rộng. Để tiếp tục tìm kiếm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tỉnh Quảng Trị đang tăng cường xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc), tỉnh Hiroshima/Nhật Bản và tỉnh Ubon Rachathani (Thái Lan).

Thứ hai, công tác đối ngoại đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc chủ trương về hội nhập quốc tế và tăng cường công tác Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TW, ngày 25/7/2017 về tiếp tục đẩy mạnh Hội nhập kinh tế quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng caokiến thức đối ngoại, hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại Tự do (AFTAs) mà Việt Nam đã ký kết. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tái cơ cấu, tích cực hội nhập quốc tế như hỗ trợ, vận động các doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ sản xuất, giới thiệu, quảng bá sản phẩm ngành tại các cuộc triển lãm, hội chợ, tham gia giải thưởng Chất lượng quốc gia; hỗ trợ mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư - thương mại. Hoạt động ngoại giao kinh tế với phương châm chủ động trong những năm gần đây đã đem lại nhiều kết quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ngày càng có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến Quảng Trị hơn[1]. Tỉnh chủ trì tổ chức nhiều sự kiện quan trọng ở trong và ngoài tỉnh[2] và thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn; tham gia hàng chục sự kiện quảng bá địa phương, xúc tiến đầu tư, vận động viện trợ trong nước và nước ngoài như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Hàn quốc, Singapore, Thái Lan...

Nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Quảng Trị không ngừng tăng lên, từ 04 tỷ đồng năm 1992[3]  tăng lên 15.011 tỷ đồng vào năm 2018[4], bình quân mỗi năm hơn 688 tỷ đồng, đóng góp khoảng 14,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội[5] và gần 39% vốn đầu tư từ ngân sách. Hoạt động hội nhập quốc tế của tỉnh phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; số lượng và tổng mức đầu tư các dự án ngày càng lớn; đối tác trong hợp tác phát triển và đầu tư phong phú, đa dạng hơn. Đến nay, tỉnh đã và đang phát triển quan hệ hợp tác với 22 nhà tài trợ song phương và đa phương; có 05 quốc gia đã và đang có dự án đầu tư vào tỉnh là: Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Đan Mạch; đã tiếp nhận sự hỗ trợ của trên 50 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.
Từ năm 1996 đến nay, đã có hơn 126 dự án ODA được ký kết hiệp định với tổng vốn đầu tư hơn 706,3 triệu USD[6]. Việc thu hút nguồn vốn ODA trong giai đoạn 2016-2018 tuy giảm về số lượng nhưng tăng quy mô vốn đầu tư so với giai đoạn 1996-2000[7]. Nguồn vốn NGO được huy động ngày càng tăng[8]. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 dự án FDI còn hiệu lực thực hiện với tổng vốn đầu tư đăng ký là 46,65 triệu USD [9]. Trong đó: 12 dự án hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 37,9 triệu USD; 01 dự án đang triển khai xây dựng với tổng số vốn đăng ký là 4,25 triệu USD; 01 dự án đang tạm dừng hoạt động với tổng vốn đăng ký là 4,5 triệu USD. 

Công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đạt nhiều kết quả ấn tượng. Từ một vài dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ Hà Lan trong những năm đầu 1990 với nguồn vốn viện trợ một vài trăm ngàn USD/năm, đến nay, Quảng Trị đã có quan hệ hợp tác với trên 50 tổ chức phi chính phủ nước ngoài[10], tổng giá trị viện trợ lên tới trên 160 triệu USD. Trong giai đoạn 1996- 2018, tỉnh Quảng Trị đã vận động được 673 dự án, viện trợ phi dự án với tổng giá trị viện trợ 207.7 triệu USD, riêng giá trị viện trợ cho lĩnh vực bom mìn chiếm gần 50%. Giai đoạn từ 2000-2010, trung bình giá trị vận động viện trợ hàng năm đạt 7.9 triệu USD, chuyển sang giai đoạn 2011-2018 tăng gấp đôi, đạt 15 triệu USD/năm. Giá trị viện trợ của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2017 đạt 83.6 triệu USD, chiếm 36.5% giá trị viện trợ của khu vực Bắc Trung Bộ và chiếm 5.8% giá trị viện trợ của cả nước.
Trong nửa đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh đã vận động được 49,9 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại, tương đương với 1.125 tỉ đồng, bằng 74,26% giá trị viện trợ của cả nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, trong năm 2017, đã vận động được 42 dự án với tổng giá trị cam kết hơn 29 triệu USD, khoảng 650 tỉ đồng, tương đương với 26,8% kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn, chiếm trên 10% tổng giá trị vốn NGO cả nước năm 2017, đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Quảng Trị trở thành một trong những tỉnh thành dẫn đầu trong cả nước về giá trị vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN/nhà tài trợ tập trung triển khai trong các lĩnh vực: khắc phục hậu quả chiến tranh; y tế; giáo dục và đào tạo; giải quyết các vấn đề xã hội; phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp… đã góp phần tích cực, hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội; giải quyết việc làm cho trên 900 lao động với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. So với thời điểm 1997 với khoảng vài chục lao động, số lượng lao động hiện nay làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tăng khoảng 120%. Số lượng lao động làm việc tại các dự án phi chính phủ tại Quảng Trị nhiều thứ 3 trong cả nước, chỉ sau Hà Nội và T.phố Hồ Chí Minh.

Thứ ba, công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ an ninh tổ quốc.

Là một tỉnh có đường biên giới với các tỉnh Savannakhet, Salavan/Lào, tỉnh Quảng Trị chú trọngtăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào; Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, hệ thống cột mốc biên giới; Duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” nhằm xây dựng, bảo vệ tuyến biên giới Việt - Lào đoạn qua địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định, hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

Tỉnh đã hoàn thành vượt kế hoạch công tác tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới được Trung ương 02 nước giao. Quảng Trị cùng với hai tỉnh Savannakhet và Salavan đã hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới với 62 vị trí mốc/tổng số 68 cột mốc. Trong đó, giữa tỉnh Quảng Trị và Savannakhet có 31 vị trí/35 cột mốc (từ mốc có số hiệu: 577 đến mốc có số hiệu 607); Tuyến Quảng Trị và Salavan tại 31 vị trí/33 cột mốc (từ mốc có số hiệu: 608 đến mốc có số hiệu 634), đồng thời cắm bổ sung tại 39 cọc dấu phụ/26 vị trí nhằm làm rõ đường biên giới ở những nơi có địa hình đặc trưng. Như vậy, sau khi hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, tuyến Biên giới giữa 03 tỉnh Quảng Trị - Savanakhet - Salavan đã tăng dày thêm 37 vị trí mốc/38 cột mốc biên giới.

Quảng Trị là địa phương duy nhất ở Miền Trung có hai Cửa khẩu quốc tế, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp giáp với tỉnh Savannakhet/Lào trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây(EWEC); Cửa khẩu Quốc tế La Lay tiếp giáp với tỉnh Salavan/Lào trên tuyến hành lang song song hành lang kinh tế Đông – Tây(PARA EWEC) tạo động lực phục vụ cho sự hội nhập và phát triển của các tỉnh biên giới và khu vực. Quảng Trị là địa phương duy nhất được chọn để hợp tác với tỉnh Savannakhet/Lào thí điểm thực hiện mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn.

Vấn đề người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã giải quyết một cách cơ bản, tổng thể những vướng mắc, khó khăn về địa vị pháp lý của người di cư trong vùng biên giới, thể hiện tinh thần nhân đạo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho số người này ổn định cuộc sống, hòa nhập vào đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; ngăn chặn tổ chức, cá nhân hoặc nhóm người xấu lợi dụng vấn đề này gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự trong vùng biên giới hai nước.

Tỉnh tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 ngày 12/12/2017; Nghị quyết số 36/NQ/TW “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2045”; Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực thi pháp luật Thủy sản; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về thủy sản gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng biển như Luật biển Việt Nam năm 2012; Nghị định số 103/2013/NĐ-CP; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg và các văn bản khác có liên quan. Chỉ đạo tổ chức lại hoạt động sản xuất trong khai thác thủy sản, thành lập các Chi hội nghề cá tại các xã, thị trấn ven biển; từng bước giảm dần đội tàu dưới 30CV, đẩy mạnh phát triển đội tàu trên 90CV hoạt động theo hình thức tổ đội, tổ hợp tác, vươn khơi khai thác thủy sản góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, cung cấp các tài liệu có nội dung tuyên truyền về chủ quyền Biển, đảo quốc gia, vận động nhân dân chấp hành các điều ước quốc tế và quy định của pháp luật về an ninh trật tự trên vùng biển, các quy định về khai thác thủy, hải sản. Công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo cũng được các ngành, địa phương quan tâm.

Thứ tư, công tác thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới và đa dạng, nâng cao hình ảnh của tỉnh trong mắt bạn bè quốc tế và bà con kiều bào

Tỉnh đã chú trọng quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa và tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt các tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây và các tỉnh bạn Lào, Thái Lan, các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài đến thăm, làm việc và tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương.  Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền ngoại giao kinh tế được tỉnh Quảng Trị thực hiện bằng nhiều hình thức. Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức quần chúng cũng đã thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ luân phiên, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, kết nghĩa, giao lưu với các đối tác và các quốc gia, địa phương khác.

Số lượng khách công vụ nước ngoài đến Quảng Trị ngày càng gia tăng, từ năm 1994 đến nay, bình quân hàng năm, số lượng khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh tăng khoảng 30%[11]. Công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế được chuẩn bị chu đáo, trọng thị, đảm bảo nghi thức lễ tân ngoại giao, gây ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Quảng Trị đối với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đối với quá trình vận động, ký kết và triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế tại địa phương. Tổ chức thành công các hoạt động ngoại giao cấp nhà nước tại tỉnh.[12]     

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài được Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo, định hướng và cụ thể hóa bằng việc ban hành Chỉ thị 21-CT/TU, ngày 3/1/2014 về tăng cường công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới trên cơ sở tham mưu của Sở Ngoại vụ. Nhiều hoạt động, hình thức kết nối bà con Việt kiều với quê hương được tổ chức, bước đầu tạo được ấn tượng tốt đẹp và sự gắn kết của kiều bào đối với quê hương[13]
Thực hiện chủ đề "Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII" được đưa ra tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 và phương châm “Chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững” của Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19, trong thời gian tới, để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, công tác đối ngoại địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Một là, tiếp tục chủ động, tích cực, đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác đối ngoại, quán triệt chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần vào mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; mở rộng và đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, hợp tác thực chất, hiệu quả; (chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững). Xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài có nhiều điểm tương đồng với tỉnh và có tiềm năng, lợi thế khác biệt trong việc hợp tác phát triển kinh tế, trước mắt gồm các tỉnh Hiroshima (Nhật Bản), Jeolla Buk-Do (Hàn Quốc), Ubon Rathatani (Thái Lan). Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh bạn Lào có chung biên giới, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác các tỉnh trên tuyến EWEC, PARAEWEC.

Hai là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận 33-KL/TW ngày 25/7/2018, của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Quyết định 262-QĐ/TU ngày 06/6/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị. Triển khai đồng bộ 3 trụ cột đối ngoại (Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và Đối ngoại Nhân dân) nhằm tạo sức mạnh tổng thể và hiệu quả cao nhất.

Ba là, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05 - NQ/TU, ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của BCHTW khóa XII. Tăng cường hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế. Nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư đã có và tích cực xây dựng, ký kết các thỏa thuận mới trên cơ sở tìm hiểu kỹ tiềm năng, điểm tương đồng và các hợp tác cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ các đối tác nước ngoài. Phân bổ nguồn lực hợp lý cho các hoạt động đối ngoại, tập trung cho các khu vực, đối tác trọng tâm, nhiều tiềm năng phát triển. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản thỏa thuận, cam kết đã ký giữa tỉnh Quảng Trị với các địa phương, với các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, xây dựng kế hoạch hành động quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Trị  đến với bạn bè quốc tế. Nâng cao  hiệu quả công tác công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và công tác thanh tra chuyên ngành.

Năm là, tham mưu và xử lý có hiệu quả các vấn đề liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ trên đất liền và biển, đảo. Chú trọng phát triển quan hệ đối ngoại với các tỉnh trên tuyến biên giới theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 7/12/2018 của Tỉnh ủy. Tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời, theo dõi, đấu tranh với các hành động xâm phạm chủ quyền, tích cực xử lý, giải quyết những vấn đề còn tồn tại với mục tiêu xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Sáu là, tăng cường quan hệ phối hợp công tác với Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan hữu quan khác nhằm tranh thủ sự hỗ trợ trong việc triển khai công tác đối ngoại ở địa phương; đồng thời năm bắt tình hình dư luận người dân và kiều bào ở địa bàn sở tại; khai thác hiệu quả các kết quả nghiên cứu, dự báo chiến lược về tình hình thế giới, khuc vực, đặc biệt là về kinh tế có tác động đến địa phương. Phối hợp với Bộ Ngoại giao làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của các Sở, ban ngành, địa phương; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án của Bộ Ngoại giao đào tạo bồi dưỡng cán bộ đối ngoại giai đoạn 2016-2020, chú trọng đào tạo bài bản, lâu dài, ưu tiên đào tạo phiên dịch.

Với quan điểm phát triển của tỉnh là chủ động hội nhập, không ngừng phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực và chủ động nắm bắt thời cơ để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện, công tác đối ngoại địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, chủ động triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư, đảm bảo môi trường hòa bình, thuận lợi nhằm phát triển an sinh, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.
 

[1]Trước năm 2015, trung bình mỗi năm, tỉnh Quảng Trị đón khoảng 10 - 20 nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Từ năm 2015 con số đó đã tăng lên nhiều so với trước đó, cụ thể: Năm 2015: đón 5 đoàn với 36 người; năm 2016 đón 27 đoàn với 145 người; năm 2017, lãnh đạo tỉnh đã tiếp đón và làm việc với trên 60 nhà đầu tư nước ngoài với gần 300 người; Riêng năm 2018 là 124 đoàn với hơn 1.100 lượt doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong số đó nhiều đoàn đến từ các nước Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Áo, Pháp, Malaysia, Indonesia...
 
[2]Năm 2016, UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Trong năm Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức trên 20 đoàn công tác tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc… Năm 2017, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham gia quảng bá địa phương tại Hoa Kỳ; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư vào Quảng Trị tại Malaysia, Nhật Bản, Singapore; Ngày 23/3/2017, tại HÀ Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Singapore, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký kết Bản ghi nhớ với Liên doanh Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) và Becamex IDC (Việt Nam) về việc hợp tác nghiên cứu, đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP) tại tỉnh Quảng Trị. Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore, Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Trị đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương Singapore và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/10/2017. Tham dự có hơn 200 nhà đầu tư, doanh nghiệp từ Singapore và quốc tế. Trong năm 2018, các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được triển khai tích cực, tỉnh đã  đón một số các nhà đầu tư tiềm năng: Cơ quan xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tại Đà Nẵng, Tập đoàn ISE Food, Tập đoàn Hokkaido, Sumimoto (Nhật Bản), Liên doanh Sembcorp (Thái Lan), LH (Hàn Quốc), Tập đoàn FLC, Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc) ; Tập đoàn Điện lực quốc tế Thái Lan (Egati) ; Tập đoàn Shaiyo AAA, Tập đoàn Điện lực TPI PP (Thái Lan), Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc).
 
[3] Là năm đầu tiên tỉnh tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài.
 
[4] Tổng vốn nước ngoài thu hút đạt hơn 916,12 triệu USD; Trong đó: vốn ODA là 705,58 triệu USD; Vốn NGO là 163,89 triệu USD; và vốn FDI là 46,65 triệu USD.
 
[5] Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 1989-2018 đạt 103.000 tỷ đồng.
 
[6] Giai đoạn 1996-2000 thu hút 36 dự án với tổng vốn 83,42 triệu USD; Giai đoạn 2001-2005 thu hút 26 dự án với tổng vốn 103,24 triệu USD; Giai đoạn 2006-2010 thu hút 24 dự án với tổng vốn 93,13 triệu USD; Giai đoạn 2011-2015 thu hút 23 dự án với tổng vốn 252,4 triệu USD; Giai đoạn 2016-2018 thu hút 12 dự án với tổng vốn 132 triệu USD.
 
[7] Giai đoạn 2016-2018 so với giai đoạn 1996-2000 chỉ bằng 33% số lượng dự án, nhưng tổng vốn đầu tư tăng hơn 57,4%.
 
[8]Tổng vốn nguồn vốn NGO giai đoạn 1993-2005 huy động đạt 43,74 triệu USD; giai đoạn 2006 - 2014 đạt 39 triệu USD; giai đoạn 2015-2018 đạt 81,15 triệu USD.
 
[9] Trong đó: 13 dự án đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 42,15 triệu USD; 01 dự án đang tạm dừng hoạt động với tổng vốn đăng ký là 4,5 triệu USD (Dự án Khu Thương mại Trung Quốc của Công ty TNHH Phát triển TM Thái Dương - Lao Bảo).
 
[10]Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 64 tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động tại tỉnh Quảng Trị, tuy nhiên đã có một số tổ chức dừng hoạt động hoặc chuyển đổi thành mô hình phi chính phủ trong nước. Đến nay, có 31 tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có 14 văn phòng tổ chức, văn phòng dự án tại tỉnh.
 
[11]Trung bình mỗi năm là 145 đoàn với khoảng 1300 đến 1400 lượt khách.  
 
[12]Năm 2016, tỉnh Quảng Trị đã đón tiếp Tổng thống Ireland trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Năm 2018, tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2018) tại Quảng Trị với sự tham dự của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba. Quảng Trị cũng là tỉnh duy nhất tất cả các đời Đại sứ Hoa kỳ đều đến thăm và làm việc.
 
[13] Các hoạt động như: triển khai Đề án khoa học cấp tỉnh “Khảo sát, thống kê người Việt Nam có quê gốc ở Quảng Trị đang sinh sống, học tập ở nước ngoài và khả năng hợp tác trong tương lai” từ năm 2016 với mục đích đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp cận, hỗ trợ thực hiện công tác vận động, thu hút nguồn lực trong xây dựng và phát triển địa phương, triển khai các hoạt động về tăng cường công tác bảo hộ công dân người Việt Nam ở nước ngoài ; tổ chức thành công chương trình “Gặp mặt bà con kiều bào nhân dịp năm mới” lần đầu tiên vào năm 2018 nhằm thông tin với bà con kiều bào về các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm cũng như các dự án trọng điểm của tỉnh; Tích cực vận động bà con Việt kiều định cư ở nước ngoài về tham gia các hoạt động hợp tác về y tế và triển khai các chương trình từ thiện, trong đó nổi bật năm 2017-2018 với 177 lượt kiều bào về triển khai các chương trình hợp tác khám chữa bệnh (tim mạch can thiệt và y tế cộng đồng); hỗ trợ Chương trình học bổng” nâng cao trình độ học vấn và phát triển kỹ năng” với số kinh phí 700 triệu đồng thông qua Hội từ thiện tỉnh.
 

Nguồn tin: Nguồn tin: Nguyễn Triều Thương Giám đốc Sở Ngoại vụ. Bài đăng trên Tập san "Quảng Trị, 30 năm sau ngày lập lại tỉnh - Nhìn lại để bước tiếp"

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây