ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU: Hội nghị tổng kết 20 năm hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị 1996-2016, định hướng giai đoạn 2016-2025

Thứ tư - 21/09/2016 14:45
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU: Hội nghị tổng kết 20 năm hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị 1996-2016, định hướng giai đoạn 2016-2025
1. GII THIU
Nằm dọc khu phi quân sự (DMZ), có hai nhánh chính cùng nhiều hệ thống đường Hồ Chí Minh chạy dọc theo chiều dài của tỉnh trong thời gian chiến tranh, là nơi chứng kiến những trận đánh những chiến dịch nem bom tàn khốc nhất trong lịch sử chiến tranh, Quảng Trị là địa phương bị ô nhiễm nặng nề bởi bom mìn sau chiến tranh. Theo Báo cáo Khảo sát Tác động Bom mìn của Trung tâm Công nghệ rà phá bom mìn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam (BOMICEN) và VVAF/Hoa Kỳ hoàn thành năm 2009, tỉnh Quảng Trị có hơn 83% tổng diện tích bị ô nhiễm bom mìn, trong khi mức độ ô nhiễm bình quân cả nước là 20%. Kể từ năm 1975, bom mìn và vật liệu chưa nổ đã làm thương vong hơn 8.500 người, trong đó hơn 3.500 người chết. Trẻ em chiếm 31% tổng số nạn nhân bom mìn. 
Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, chính quyền, quân đội và nhân dân đã bắt tay ngay vào hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phục vụ công cuộc tái thiết quê hương. Từ năm 1996, Quảng Trị là địa phương đầu tiên trong cả nước được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm chương trình hợp tác rà phá bom mìn nhân đạo với các tổ chức quốc tế. Hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị đã được triển khai với hầu hết các hợp phần: khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu và phát triển (R&D), giáo dục phòng tránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, rà phá, xử lý lưu động, tái định cư, điều phối…Tính đến thời điểm này đã có nhiều tổ chức PCPNN tham gia hoạt động gồm Peace Trees, CPI, MAG, SODI, APOPO, NPA, ROP, CRS, DDG, UNICEF, RENEW…
Nhờ những nỗ lực của chính phủ, địa phương và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhiều diện tích đất đai bị ô nhiễm nặng đã được rà phá, một số lượng lớn bom mìn và vật liệu nổ đã được phát hiện và phá hủy an toàn. Tính đến nay, Quảng Trị đã tiến hành rà phá được 114.566.011 m2; di dời, hủy nổ an toàn 437.193 vật liệu nổ. Các hoạt động lồng ghép khác như giáo dục phòng tránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn cũng đã góp phần giảm tỷ lệ tai nạn bom mìn, cải thiện một phần đời sống cho nhân dân bị tác động bởi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm bom mìn trên địa bàn tỉnh vẫn còn hết sức trầm trọng làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tai nạn bom mìn mặc dù giảm thiểu nhưng vẫn tiếp tục xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống của nhân dân. Do vậy, việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh đòi hỏi tiếp tục phải có một nỗ lực lớn với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng quốc tế.
Ngày 21/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn” (gọi tắt là Chương trình 504); đồng thời thành lập Ủy ban 504 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.
Ngày 04/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) nhằm phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình 504 và vận động viện trợ quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Về phía địa phương, ngày 12/2/2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND thành lập Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh (LWCC).
          Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh được kiện toàn theo Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và các hoạt động khác có liên quan đến khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. MỤC ĐÍCH VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI
2.1 Mục đích tổ chức Hội nghị
  • Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trong 20 năm qua của tỉnh giai đoạn 1996-2016.
  • Triển khai Chương trình hành động của tỉnh về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016-2025; Kế hoạch triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2016-2020. Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn của tỉnh trong các năm tiếp theo.
  • Tiếp tục vận động chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài, chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tổ chức, cá nhân trong nước tài trợ, hỗ trợ chung tay khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị, hướng đến mô hình tỉnh “an toàn” đầu tiên tại Việt Nam.
II.2 Kết quả mong đợi
- Báo cáo về tình hình và kết quả triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 1996-2016 của tỉnh được chia sẻ cho các cơ quan, ban ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ và các tổ chức PCPNN. Nhận diện các khó khăn và thách thức trong quá trình triển khai của giai đoạn 1996-2016, đồng thời đề xuất các giải pháp, kế hoạch, nguồn lực và lĩnh vực công tác sẽ được triển khai trong thời gian tới.
- Nhu cầu xây dựng một mô hình hợp tác quốc tế về bom mìn nhân đạo hướng tới một tỉnh Quảng Trị sạch bom mìn với sự tham gia tích cực và chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức quốc tế sẽ được nhận diện, đề xuất hoàn thành làm cơ sở để hợp tác và nhân rộng ra các địa phương khác còn nhiễm bom mìn của Việt Nam.
- Xây dựng và giới thiệu rộng rãi chương trình hành động của tỉnh về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016-2025, Kế hoạch triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2016-2020 nhằm tạo lập cơ sở để triển khai công tác và tạo lập cơ sở hợp tác quốc tế với các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế tại Hội nghị.
- Phương pháp hoạt động, mục tiêu hoạt động của các đối tác hành động bom mìn nhân đạo quốc tế, chính sách, yêu cầu của cơ quan tài trợ quốc tế đồng hành với chiến lược nhất quán của địa phương hợp tác và hưởng lợi. Hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được đưa lồng gép và phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từng bước giảm thiểu sự khác biệt giữa Chương trình hành động về hoạt động bom mìn của tỉnh giai đoạn 2016-2025, Kế hoạch triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2016-2020 với kế hoạch hoạt động và phát triển tổng thể của từng tổ chức PCPNN về hoạt động bom mìn nhân đạo đã và sẽ triển khai hoạt động tại Việt Nam và Quảng Trị nói riêng.
- Tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh với các cơ quan, tổ chức ở trung ương và với các đơn vị, đoàn thể, địa phương và tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Quảng Trị.
- Các kế hoạch, nhu cầu và định hướng hợp tác, hỗ trợ địa phương trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh sẽ được các nhà tài trợ, tổ chức PCPNN, các tổ chức và cá nhân có liên quan chia sẻ tại Hội nghị và sau Hội nghị này.
3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ TIẾP CẬN TẠI HỘI NGHỊ
Tổ chức Hội nghị này gồm 2 nội dung chính: tham quan thực địa và hội nghị tại nghị trường.
Hội nghị này nhằm mục đích duy trì quá trình tham vấn của các đối tác quốc tế, cơ quan tài trợ, các cơ quan trung ương cũng như địa phương, đối tác hưởng lợi về hoạt động bom mìn nhân đạo tại địa phương. Hội nghị sẽ có ½ ngày để các đại biểu thăm thực địa hoạt động bom mìn tại Quảng Trị do Ban tổ chức Hội nghị phối hợp với các tổ chức quốc tế chuẩn bị.
Người chủ trì hội thảo - lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh sẽ trình bày phát biểu và dẫn đề các các chủ đề chính, sau đó là các trình bày, tham luận của đại biểu/đối tác đã được đặt vấn đề chuẩn bị trước (vẫn có chủ đề mở, các báo cáo và thuyết trình Power Point sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt (có phiên dịch cabin bằng tiếng Anh và ngược lại). Sau bài thuyết trình theo chủ đề là việc chia sẻ ý tưởng và trao đổi kiến ​​thức.
Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có bài phát biểu kết thúc hội nghị trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của đại biểu nêu tại Hội nghị và một số đề nghị chính thức kêu gọi tiếp tục hợp tác quốc tế của tỉnh Quảng Trị.
4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
Thời gian: ngày 22/9-23/9/2016
Địa điểm: Khách sạn Sài gòn - Đông Hà, số 01 Bùi Thị Xuân, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
5. THÀNH PHẦN THAM DỰ (phụ lục)
Dự kiến sẽ có khoảng 125 đại biểu chính thức gồm đại diện các cơ quan Trung ương Việt Nam, các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức quốc tế, các tổ chức PCPNN, dự án PCPNN, đại diện các tỉnh thành phố lân cận của miền Trung Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, cơ quan truyền thông, báo chí trong nước và nước ngoài.
6. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ (Phụ lục)
7. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
- Kinh phí tổ chức Hội nghị bao gồm ngân sách tỉnh Quảng Trị và tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
8. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đầu mối: Ông Thái Hữu Liêu, Quyền Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế
Điện thoại: (+84) 53.3853101, Di động: (+84) 905086686
Email: huulieuqtdofa@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây