PHÁT BIỂU THAM LUẬN CỦA VĂN PHÒNG CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 504 Tại “Hội nghị tổng kết 20 năm hợp tác quốc tế KPHQBM sau chiến tranh tại Quảng Trị 1996-2016, định hướng giai đoạn 2016-2025"

Thứ năm - 29/09/2016 21:43
Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể Hội nghị.
Thay mặt cho Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 (Văn phòng 504) tôi xin gửi đến các vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa Hội nghị!
Theo chương trình của Ban tổ chức, tôi xin trình bày với hội nghị chủ đề “Kết nối hoạt động KPHQBM sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị với Chương trình Hành động quốc gia KPHQBM sau chiến tranh”.
Thưa Hội nghị, ngày 21/4/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025” (gọi tắt là Chương trình 504). Chương trình là cơ sở để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn (KPHQBM), vật nổ còn sót lại sau chiến tranh để thực hiện các mục tiêu quốc gia do Chính phủ đề ra. Chương trình cũng tạo điều kiện cho các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ KPHQBM sau chiến tranh tại Việt Nam, đây là một trong những ưu tiên của chính phủ VN trong chiến lược phát triển KT-XH.
Các nhiệm vụ chính của Chương trình 504 bao gồm:
1. Điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên toàn quốc.
2. Xây dựng, ban hành bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về KPHQBM sau chiến tranh.
3. Thành lập Trung tâm dữ liệu quốc gia để tổng hợp, quản lý dữ liệu KPHQBM sau chiến tranh.
4. Thực hiện công tác rà phá bom mìn (RPBM) phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân.
5. Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân và Hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ gây ra, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân tại các vùng bị ô nhiễm nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom mìn.
6. Tuyên truyền về thực trạng và hậu quả bom mìn nhằm vận động chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và cộng động quốc tế hỗ trợ cho thực hiện Chương trình.
Trong thời gian vừa qua, Cơ quan Thường trực BCĐ 504 đã vận động chính phủ các nước như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc và các tổ chức quốc tế GICHD, IC, NPA, Golden West.... ký bản ghi nhớ về KPHQBM sau chiến tranh.
Trong công tác quản lý, Cơ quan Thường trực BCĐ 504 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về RPBMVN và Bộ Tiêu chuẩn quốc gia về KPHQBMVN sau chiến tranh; thực hiện dự án “Điều tra, lập bản đồ bom mìn toàn quốc”gia đoạn 1; rà phá bom mìn tại các khu vực bị ô nhiễm nặng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân; triển khai các dự án hỗ trợ nạn nhân; thành lập Quỹ, Hội hỗ trợ KPHQBM Việt Nam...
Kế hoạch những năm tiếp theo của Chương trình 504 tập trung các nhiệm vụ chính sau:
1. Ban hành Nghị định quản lý và thực hiện KPHQBM; Thông tư hướng dẫn thực hiện và các Quy chế quản lý liên quan đến công tác khắc phục hậu quả bom mìn.
2. Đưa Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia vào hoạt động. Hoàn thiện Hệ thống quản lý thông tin, Bản đồ ô nhiễm bom mìn, lập dữ liệu nạn nhân bom mìn; hỗ trợ học nghề, tạo sinh kế cho nạn nhân bom mìn, nâng cấp 1 số Trung tâm chỉnh hình, xây dựng 1 số trạm y tế cấp xã ở những vùng khó khăn...
3. Hoàn tất thủ tục thành lập Nhóm đối tác KPHQBM (MAPG) và đưa nhóm vào hoạt động theo quy định của pháp luật.
4. Làm việc với chính phủ các nước các tổ chức quốc tế đã ký bản ghi nhớ về KPHQBM để đánh giá kết quả hợp tác những năm qua và hợp kế hoạch trong những năm tiếp theo về KPHQBM sau chiến tranh. Tiếp tục vận động các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong nước hỗ trợ cho thực hiện Chương trình.
5. Tiếp tục triển khai công tác rà phá bom mìn, vật nổ. Ưu tiên vào các dự án điều tra xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ.
6. Nâng cao hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, ưu tiên các tỉnh bị ô nhiễm nặng và hay xảy ra tai nạn bom mìn.
7. Bổ sung và hoàn thiện Bộ Quy trình Quản lý chất lượng RPBM, vật nổ; triển khai dự án “Khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ” giai đoạn 2; Tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và chế tạo trang thiết bị RPBM; Triển khai thực hiện các dự án, hoạt động nâng cao năng lực RPBM; Nghiên cứu xác định phân loại các đơn vị hành động theo từng nhiệm vụ.
8. Xây dựng Trung tâm huấn luyện RPBM dưới nước và trên cạn cho Trung tâm huấn luyện thuộc VNMAC.
9. Nâng cao năng lực, công khai minh bạch các nhiệm vụ của các đơn vị thực hiện công tác KPHQBM, vận động tài trợ cho thực hiện Chương trình 504.
Tỉnh Quảng Trị là một trong những tỉnh bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ và chịu hậu quả bom mìn sau chiến tranh nặng nề nhất cả nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Trị đã chủ động tích cực trong công tác KPHQBM sau chiến tranh, ngoài sự ưu tiên của Trung ương, chính quyền địa phương đã chủ động vận động tài trợ của quốc tế, có những mô hình hoạt động thích hợp và đạt hiệu quả cao trong công tác KPHQBM, vật nổ sót lại sau chiến tranh.
Thưa các vị đại biểu,  kính thưa hội nghị!
Hôm nay tỉnh Quảng Trị tổng kết 20 năm hợp tác quốc tế KPHQBM sau chiến tranh, đây là nội dung rất có ý nghĩa với Chương trình 504, những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị này cần được nhân rộng ở các địa phương có nhu cầu và chúng tôi sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền những kinh nghiệm của Hội nghị để thực hiện cho Chương trình 504 trong thời gian tới.
           Trên cơ sở của Chương trình 504 và các hoạt động KPHQBM sau chiến tranh của tỉnh Quảng Trị, tôi xin đề xuất kết nối hoạt động KPHQBM sau chiến tranh giũa các địa phương nói chung và Quảng Trị nói riêng với Chương trình 504 như sau:
Thứ nhất: Thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động KPHQBM sau chiến tranh bằng Quyết định 96/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ hiện nay và Nghị định Quản lý và thực hiện công tác KPHQBM sau này (đang xây dựng, dự kiến tháng 12/2016 ban hành).
Thứ hai: Phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương với Ban Chỉ đạo 504 và Cơ quan Thường trực thông qua Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) trong triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.
Thứ ba: Thống nhất về quản lý chất lượng theo Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về RPBMVN và Bộ Tiêu chuẩn quốc gia về KPHQBMVN sau chiến tranh đã được ban hành.
Thứ tư: Mời các địa phương bị ô nhiễm nặng tham gia Nhóm quan hệ đối tác KPHQBM (MAPG).
 Thứ năm: Kết nối Hệ thống quản lý thông tin giữa các địa phương với Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia của VNMAC. Thống nhất trong mẫu biểu về quản lý thông tin, chia sẻ thông tin...
Thứ sáu: Phối hợp giữa các địa phương với Trung ương trong triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh và giảm thiểu tai nạn bom mìn cho nhân dân và hỗ trợ nạn nhân do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây ra.
Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh sẽ bổ sung cho phù hợp với Chương trình.
Trên đây là một số đề xuất để kết nối công tác KPHQBM sau chiến tranh giữa Trung ương với địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để đẩy nhanh tiến độ KPHQBM sau chiến tranh, sớm đưa Quảng Trị cũng như Việt Nam trở thành quốc gia không còn tác động của bom mìn.
Xin kính chúc toàn thể các đại biểu dự Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc.
Chức Hội nghị thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn./. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây