Sở Ngoại vụ Quảng Trị

http://songoaivu.quangtri.gov.vn


Tọa đàm chia sẻ thông tin Đảng viên các dự án PCPNN

Ngày 18/01/2018, tại Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tổ chức buổi Tọa đàm chia sẻ thông tin giữa Cấp ủy, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ với các Đảng viên đang công tác tại các dự án Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi tọa đàm có 28 đảng viên đang sinh hoạt tại các Tổ đảng Dự án MAG, Tổ đảng Dự án Renew/NPA, Tổ đảng Dự án Cây hòa bìnhViệt Nam/PTVN và đại diện Lãnh đạo sở, các phòng ban chuyên môn Sở Ngoại vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Quang – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi Tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm Đồng chí Nguyễn Đức Quang – Bí thư chi bộ đã chia sẽ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, những hoạt động đối ngoại nổi bật tỉnh Quảng Trị trong năm 2018 và định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2019.

Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2018 diễn ra trong bối cảnh bên cạnh những thời cơ và thuận lợi mới, vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, các địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động số 111/CTHĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Kết luận số 78-KL/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện trong từng tháng, từng quý. Nhờ vậy, tình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 (GSS2010) ước tính đạt 19.501,5 tỷ đồng, tăng 7,12% so với năm 2017 (Năm 2016 tăng 6,35%, Năm 2017 tăng 7,02%); đã khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 27.503,1 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2018 theo giá hiện hành ước tính đạt 43,60 triệu đồng, tăng 8,7% so với năm 2017.Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến 18/12/2018 đạt 2.450,84 tỷ đồng, bằng 94,37% dự toán địa phương.Vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn năm 2018 (giá hiện hành) ước tính đạt 12.887,76 tỷ đồng, tăng 12,20% so với năm trước.Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài/ NGOs đạt kết quả tích cực, đóng góp đáng kể vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến hết tháng 11/2018, tỉnh Quảng Trị đã vận động được 32 dự án, viện trợ phi dự án mới trêm các lĩnh vực: tăng cường chất lượng giáo dục, y tế, phát triển nông thôn tổng hợp, người khuyết tật, khắc phục hậu quả chiến tranh với tổng giá trị cam kết hơn 17,2 triệu USD, tương đương 396 tỉ đồng, chiếm khoảng 20% kế hoạch thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh năm 2018. Các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thực hiện có hiệu quả đã phục vụ thiết thực cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh.

Hiện các dự án PCPNN trên địa bàn đã tuyển dụng trên 800 cán bộ, nhân viên Việt Nam vào làm việc, trong số đó có trên 30 đảng viên, cụ thể Dự án Renew có 15 Đảng viên (1 đảng viên dự bị); Dự án MAG có 7 đảng viên; Dự án Plan International có 2 Đảng viên; Dự án Cây Hòa Bình Việt Nam/PTVN có 7 đảng viên. Hầu hết các đảng viên công tác tại các dự án được đánh giá có năng lực công tác và trình độ chuyên môn, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định đối với lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN. Tại buổi tọa đàm các Đảng viên đang làm việc tại các dự án PCP nước ngoài đã chia sẽ những thuận lợi và những khó khăn vướng mắc trong tổ chức và sinh hoạt của các tổ đảng trong năm qua như: chưa phát triển được đảng viên, do điều kiện khó khăn về mặt thời gian nên chưa cử được các quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, nhiều đảng viên đã thay đổi nơi làm việc do địa bàn hoạt động theo dự án thay đổi nên gặp một số khó khăn trong sinh hoạt, sự hợp giữa tổ chức đảng, đoàn thể trong việc xây dựng phong trào quần chúng ở các dự án PCPNN này để tạo nguồn kết nạp đảng viên còn hạn chế. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên chưa sát với nhiệm vụ chính trị đối ngoại và hợp tác quốc tế trong giai đoạn hiện nay.Đồng chí Nguyễn Đức Quang – Bí thư Chi bộ Sở Ngoại vụ đánh giá cao sự tích cực, tự giác của các đảng viên trong sinh hoạt. Việc thành lập tổ chức đảng và tổ chức sinh hoạt đảng tại các dự án phi Chính phủ trên địa bàn Quảng Trịkhông những đảm bảo quyền lợi chính trị của đảng viên mà còn góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng của Đảng đối với người lao động làm việc tại các dự án PCPNN. Tuy mới thành lập nhưng bước đầu mô hình này phát huy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nắm bắt, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người lao động trong các dự án PCPNN nước ngoài.

Trong năm 2019, Chi bộ Sở Ngoại vụ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đề xuất nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở,tăng cường công tác phát triển đảng viên tại các dự án PCP nước ngoài nước. Đây còn là việc làm thiết thực nhằm tăng cường công tác quản lí nhàvề công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh, đồng thời thống nhất quản lí đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác tại các dự án PCPNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng hiện nay.

Nguồn tin: Công đoàn Sở Ngoại vụ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây