Sở Ngoại vụ Quảng Trị

http://songoaivu.quangtri.gov.vn


Quán triệt nhiệm vụ cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2020

Ngày 27/6/2020, Sở Ngoại vụ đã tổ chức giao ban công tác cải cách hành chính nhằm đánh giá kết quả cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và quán triệt nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, đồng thời kiến nghị các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp cải thiện chí số Cải cách hành chính.
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được lãnh đạo Sở Ngoại vụ quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt và đạt một số kết quả nhất định:

Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được quan tâm, chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được nâng lên và có tính khả thi cao. Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1737-QĐ/TU ngày 30/3/2020 Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là văn bản quan trọng về quản lý hoạt động đối ngoại của địa phương, có tính thực tế và hiệu quả khi áp dụng.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo Sở có sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp dưới, nâng cao vai trò của các phó giám đốc và các trưởng phòng, khuyến khích sự sáng tạo, năng động, dám nghĩ, biết làm của cán bộ, công chức trong cơ quan bằng nhiều hình thức, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong tập thể cơ quan. Giám đốc Sở phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, không để chồng chéo hoặc bỏ sót công việc.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng. Sở đã thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật, xử lý qua phần mềm một cửa điện tử. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Bên cạnh đó, Sở tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Sở đã sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong công việc. Trên 90% văn bản đi, đến được nhập, phân xử lý, xử lý qua phần mềm giúp tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý công việc và giấy mực in ấn. 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. Sở đã tận dụng tốt sức mạnh của công nghệ thông tin thời kỳ hội nhập trong công tác tuyên truyền đối ngoại. Thường xuyên thông tin về các hoạt động đối ngoại trên Trang thông tin điện tử; Chất lượng tin, bài trên được nâng cao, giao diện trang thông tin được cải thiện. 

Lãnh đạo Sở nhấn mạnh công tác cải cách hành chính cần phải được chú trọng, quán triệt nhiệm vụ cải cách hành chính 06 tháng cuối năm trọng tâm vào các nội dung chính:
- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính.
- Rà soát thủ tục hành chính phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn.
- Duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNI ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở.
 
Nhằm thực hiện tốt và triệt để các nội dung cải cách hành chính, Sở Ngoại vụ đã  gắn công tác cải cách hành chính với trách nhiệm của trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, đồng thời là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Nguồn tin: Văn phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây