V/v Chuyên gia Golden West kiểm tra hoạt động Đội EOD lần 1 năm...

V/v Chuyên gia Golden West kiểm tra hoạt động Đội EOD lần 1 năm 2017


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 22/3/2017(16:45): Văn thư -> : Trần Khánh Phôi Ngày: 23/3/2017(10:49): Trần Khánh Phôi đã đọc văn bản. Ngày: 23/3/2017(10:51): Trần Khánh Phôi --> Thái Hữu Liêu,Hoàng Nam,Nguyễn Đức Quang,Hoàng Thị Phương Dung,Nguyễn Văn Biên,Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Nội dung: HTQT tham mưu Ngày: 23/3/2017(10:54): Thái Hữu Liêu đã đọc văn bản. Ngày: 23/3/2017(10:54): Thái Hữu Liêu --> Lê Đình Uyên Nhi,Hoàng Nam,Nguyễn Đức Quang,Hoàng Thị Phương Dung,Nguyễn Văn Biên,Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Nội dung: C.Nhi theo dõi Ngày: 23/3/2017(11:15): Hoàng Thị Phương Dung đã đọc văn bản. Ngày: 23/3/2017(14:23): Hoàng Thị Phương Dung đã đọc văn bản. Ngày: 23/3/2017(16:22): Nguyễn Đức Quang đã đọc văn bản. Ngày: 23/3/2017(16:36): Nguyễn Đức Quang đã đọc văn bản. Ngày: 24/3/2017(15:18): Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã đọc văn bản. Ngày: 24/3/2017(15:21): Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã đọc văn bản. Ngày: 24/3/2017(15:28): Nguyễn Thị Ánh Tuyết chuyển văn bản cho: , Võ Thị Thanh Bình nhận để biết. Nội dung bút lục: C.Bình tổng hợp đoàn vào Ngày: 27/3/2017(7:41): Nguyễn Đức Quang chuyển văn bản cho: , Hoàng Nam,Nguyễn Đức Quang,Hoàng Thị Phương Dung,Nguyễn Văn Biên,Nguyễn Thị Ánh Tuyết nhận để biết. Nội dung bút lục: P.HTQT xử lý gấp Ngày: 27/3/2017(7:48): Lê Đình Uyên Nhi đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây