V/v Cử cán bộ tham gia khóa học

V/v Cử cán bộ tham gia khóa học


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 27/3/2017(14:59): Văn thư -> : Nguyễn Đức Quang Ngày: 27/3/2017(15:3): Nguyễn Đức Quang đã đọc văn bản. Ngày: 27/3/2017(15:5): Nguyễn Đức Quang --> Trần Khánh Phôi,Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Ân,Thái Hữu Liêu,Nguyễn Văn Biên,Nguyễn Đức Thiện,Nguyễn Thị Đức Hạnh. Nội dung: K/c: anh Phôi-PGĐ chỉ đạo thực hiện. Các anh/chị trong Nhóm HNKTQT của sở đăng ký Ngày: 27/3/2017(15:14): Lê Thị Thúy Hằng đã đọc văn bản. Ngày: 27/3/2017(15:57): Trần Khánh Phôi đã đọc văn bản. Ngày: 27/3/2017(16:1): Trần Khánh Phôi --> Lê Thị Thúy Hằng,Nguyễn Đình Ân,Thái Hữu Liêu,Nguyễn Văn Biên,Nguyễn Đức Thiện,Nguyễn Thị Đức Hạnh. Nội dung: Hằng ơi, em phối hợp với a. Liêu cho anh em đăng ký theo ý kiến a. Quang nhé. Anh nghỉ lớp này hay đấy. Ngày: 28/3/2017(7:10): Thái Hữu Liêu đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(7:55): Nguyễn Thị Đức Hạnh đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:5): Lê Thị Thúy Hằng đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:6): Lê Thị Thúy Hằng --> Đặng Thị Cẩm Hằng,Nguyễn Đình Ân, Thái Hữu Liêu,Nguyễn Văn Biên,Nguyễn Đức Thiện,Nguyễn Thị Đức Hạnh. Nội dung: C.Cẩm Hằng gửi các phòng để đăng ký và dự thảo CV gửi các Sở, ngành liên quan trực tiếp đến hội nhập để đăng ký và tổng hợp gửi Bộ Ngoại giao theo hướng dẫn Ngày: 28/3/2017(8:35): Nguyễn Đình Ân đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:41): Nguyễn Đình Ân đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:41): Nguyễn Đình Ân đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:47): Thái Hữu Liêu đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(9:55): Nguyễn Thị Đức Hạnh đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(9:56): Nguyễn Thị Đức Hạnh đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(14:37): Đặng Thị Cẩm Hằng đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(15:23): Nguyễn Đức Thiện đã đọc văn bản. Ngày: 10/4/2017(9:8): Nguyễn Đức Thiện đã đọc văn bản. Ngày: 10/4/2017(9:8): Nguyễn Đức Thiện đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây