V/v Giấy mời ngày 30/03/2017

V/v Giấy mời ngày 30/03/2017


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 27/3/2017(14:41): Văn thư -> : Nguyễn Đức Quang Ngày: 27/3/2017(14:57): Nguyễn Đức Quang đã đọc văn bản. Ngày: 27/3/2017(14:59): Nguyễn Đức Quang --> Thái Hữu Liêu,Hoàng Thị Phương Dung,Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Nội dung: P.htqt đề xuất Ngày: 27/3/2017(15:23): Hoàng Thị Phương Dung đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(7:9): Thái Hữu Liêu đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(7:10): Thái Hữu Liêu --> Hoàng Thị Phương Dung,Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Nội dung: C.Dung rà soát sự cần thiết tham gia với tổ chức Ngày: 28/3/2017(8:6): Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:7): Nguyễn Thị Ánh Tuyết chuyển văn bản cho: , Võ Thị Thanh Bình nhận để biết. Nội dung bút lục: C.Bình tổng hợp đoàn vào Ngày: 28/3/2017(8:7): Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:30): Hoàng Thị Phương Dung đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(16:20): Hoàng Thị Phương Dung --> Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Nội dung: Ngày: 28/3/2017(16:35): Nguyễn Thị Ánh Tuyết chuyển văn bản cho: , Hoàng Thị Phương Dung,Lê Đình Uyên Nhi nhận để biết. Nội dung bút lục: Chuyển lại 2 đồng chí nhéNgày: 28/3/2017(16:36): Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây