V/v Thông báo chuyển trụ sở làm việc mới

V/v Thông báo chuyển trụ sở làm việc mới


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 27/3/2017(14:38): Văn thư -> : Nguyễn Đức Quang Ngày: 27/3/2017(14:56): Nguyễn Đức Quang đã đọc văn bản. Ngày: 27/3/2017(14:56): Nguyễn Đức Quang đã đọc văn bản. Ngày: 27/3/2017(14:57): Nguyễn Đức Quang --> Lê Thị Thúy Hằng,Nguyễn Đình Ân, Thái Hữu Liêu,Hoàng Thị Phương Dung,Nguyễn Đức Thiện. Nội dung: VP.Sở tổng hợp Ngày: 27/3/2017(15:13): Lê Thị Thúy Hằng đã đọc văn bản. Ngày: 27/3/2017(15:23): Hoàng Thị Phương Dung đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:40): Nguyễn Đình Ân đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:49): Thái Hữu Liêu đã đọc văn bản.Ngày: 10/4/2017(9:8): Nguyễn Đức Thiện đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây