V/v gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm giữa 2 tỉnh Quảng Trị và...

V/v gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Savannkhet Lào


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 27/3/2017(14:58): Văn thư -> : Nguyễn Đức Quang Ngày: 27/3/2017(14:59): Nguyễn Đức Quang đã đọc văn bản. Ngày: 27/3/2017(15:3): Nguyễn Đức Quang --> Nguyễn Thị Ánh Tuyết,Nguyễn Văn Biên,Nguyễn Văn Hanh,Nguyễn Văn Tuấn. Nội dung: P.LS-NVNONN chủ trì phối hợp với P.QLBG đề xuất Ngày: 28/3/2017(8:11): Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(8:12): Nguyễn Thị Ánh Tuyết --> Võ Thị Thanh Bình,Nguyễn Văn Biên,Nguyễn Văn Hanh,Nguyễn Văn Tuấn. Nội dung: C.Bình dự thảo TT UBND tỉnh đồng ý chủ trương Ngày: 28/3/2017(8:14): Võ Thị Thanh Bình đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(9:40): Nguyễn Văn Tuấn đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(9:40): Nguyễn Văn Tuấn đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(9:50): Nguyễn Văn Hanh đã đọc văn bản. Ngày: 28/3/2017(9:52): Nguyễn Văn Hanh đã đọc văn bản.Ngày: 4/4/2017(8:46): Nguyễn Văn Biên đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây